alt

is.
1. Bir şeyin aşağı hissəsi, üstünün əks tərəfi, səth üzərinə qoyulan tərəfi. Qənddanın altı. Dibçəyin altı. Qutunun altı. Çəlləyin altı qopdu. // Örtülü bir şeyin üst tərəfinin əksi, aşağısındakı yer. Damın altı. Talvarın altı. Ağacın altında kölgələnmək. – Çardaq altında sağılan heyvanların kəsikkəsik mələmələri . . eşidilirdi. Ə. Ə.. // Bir səthin üzərində şey duran hissəsi. Səkinə kərpicin altına baxdı, açar orada yox idi. M. C.. Altın görmədiyin qabdan su içmə. Məsəl.
2. Evin alt mərtəbəsi. Evin üst mərtəbəsi yataqxana, altı isə mağazadır. İdarəmizin altı anbardır. Məktəbin altı emalatxanadır. // Sif. mənasında. Altda, alt tərəfdə olan. Alt mərtəbə. Şkafın alt gözü. – Alt otağın böyük qapısı cırıltı ilə açıldı. M. C.. Alt daşı ağır olar. (Ata. sözü).
3. Bir şeyin səthindən aşağı tərəf. Altımız dərə idi, üstümüz qarlı təpələr. Suyun altına düşmək. Dağın alt tərəfindəki evləri sel basmışdı.
4. Bir adamın, heyvanın durduğu, yatdığı, oturduğu yer. Altına döşək salmaq. – Hər səhər malların altını təmizləyib, su və yemlərini verdikdən sonra, mən həyətimizdəki peyinlikdə cələ qurardım. M. İ..
5. Bilavasitə yaxınlıq mənasında işlənir. Volqoqrad altında işğalçı alman ordularına zərbələr vuran qəhrəman. – Artıq . . kənd altından maral sürüləri keçib dağlara qalxmır. Ə. M..
6. Bir şeyin təsir dairəsini göstərir. Əsgərlərimiz düşmənin gülləsi altında irəliləyirdi. Top atəşi altına düşmək. Yağış altında yerimək. – Günün altında dayanmaq mümkün deyildi. M. İ..
7. (Yalnız yönlük, yerlik və çıxışlıq hallarda). Bir şəxsin və ya şeyin düşdüyü və ya içərisində olduğu vəziyyəti, keyfiyyəti bildirir. Himayəsi altına almaq. Təsir altına düşmək. Müdafiə altında olmaq. Rəhbərlik altında işləmək. Təhlükə altında olmaq. Həkimin nəzarəti altında müalicə. – Mən . . həyatı unudub onun təsirləri altından çıxa bilmirdim. . M. S. O..
8. Sif. mənasında. Altdan geyilən. Alt köynək. Alt tuman.
◊ Alt başında – yanında. Alt dan – bax dan. Alt-alt(da), üst-üst(də) – olduğu kimi; səliqəsiz, qarışıq bir halda. O, müdir olduğu su idarəsinin işini alt-altda, üstüstdə qoyub gəldi Rzaqulu kəndinə gedən yola. Altda qalmaq – məğlub olmaq, basılmaq. Altda qalan namərddir. (Ata. sözü). İndi ki quyruğun basdın ilanın; Canı çıxsın gərək altda qalanın. Q. Z.. Altına almaq – basmaq, məğlub etmək, basıb üstünə çıxmaq. Tərlan, Məmmədağanın bir yanında bibisi oğlu Əyyubu basmarlayıb cücü kimi altına alıbdır. S. S. A.. Altından çıxmaq – öhdəsindən gəlmək; ödəmək, əvəzini vermək. Onlar bilmirdilər ki, bu qızıl pulun altından necə çıxsınlar. «Qaçaq Nəbi». Altını çəkmək – peşman olmaq, tutduğu işin pis nəticəsini görmək. Soyuq havada paltosuz gəzdi, indi altını çəkir. – <Güləndam:> Qız uşağının beyni olmaz. . . Sonra bir iş olar, altını çəkə bilməzsən. N. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

 • Alt — Alt …   Deutsch Wörterbuch

 • ALT — ist: eine Eigenschaft, siehe die Begriffsklärung Alter ein Fluss in Rumänien, Nebenfluss der Donau, siehe Olt (Fluss) eine dunkle obergärige Biersorte, siehe Altbier die Taste alternate der PC Tastatur, siehe Alt (Taste) Alt (abgeleitet von lat.… …   Deutsch Wikipedia

 • Alt — Alt, älter, älteste, adj. et adv. welches in verschiedenem Verstande gebraucht wird. 1. Die zurückgelegte Dauer einer Sache überhaupt zu bestimmen, in welchem Sinne es im Positivo nur als ein Adverbium üblich ist. Wie alt ist er? Er ist sechzig… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • Alt — may stand for:*ALT (band), a group of musicians, the members of which are Andy White, Liam O Maonlai and Tim Finn. *ALT Linux, a distribution of Linux computer software, or a team of developers that work on the software. *One of a number of… …   Wikipedia

 • alt — wie Methusalem: sehr alt; so alt, daß man es gar nicht mehr ausrechnen kann. Der redensartliche Vergleich bezieht sich auf Gen 5,25 27 (»Methusala war hundertsiebenundachtzig Jahre alt und zeugte Lamech; und lebte darnach… …   Das Wörterbuch der Idiome

 • alt — ALT, ÁLTĂ, alţi, alte, adj. (Arată că fiinţa sau lucrul al cărui nume îl determină nu este aceeaşi sau acelaşi cu fiinţa sau lucrul despre care a fost vorba, care este de faţă sau este cel obişnuit) Alt om. Alt obiect. ♢ expr. (pop.) Câte alte =… …   Dicționar Român

 • ALT TV — is a New Zealand broadcast, privately owned and operated 24 hour live to air music TV channel on SKY Digital 65.ALT TV s current slogan is Know Good Television. Their previous slogan was Actual Music Television. Created by Thane Kirby (founder of …   Wikipedia

 • Alt — Alt  клавиша на клавиатуре IBM PC‐совместимых ПК. alt alt.*  иерархия групп новостей alt (HTML)  атрибут в HTML и XHTML alt  код южноалтайского языка в ISO 639 3 ALT ALT Linux Team Компания ALT Linux Дистрибутивы ALT Linux Alt …   Википедия

 • Alt-Gr —   [Abk. für Alternate Graphics Key; dt. »Grafik Wechseltaste«], eine Taste bei Windows Rechnern, die für nicht englischsprachige Länder hergestellt wurden. Durch gleichzeitiges Betätigen der Taste »Alt Gr« und einer weiteren Taste kann das dritte …   Universal-Lexikon

 • alt — alt; alt·az·i·muth; alt·horn; alt·mann s; ex·alt; ex·alt·er; ex·alt·ed·ly; ex·alt·ed·ness; …   English syllables

 • alt — Adj. (Grundstufe) schon lange lebend oder vorhanden, nicht jung Beispiel: Sie wohnt in einem alten Haus. Kollokation: alt aussehen alt Adj. (Grundstufe) ein bestimmtes Alter habend Beispiele: Sie hat eine zwei Jahre alte Tochter. Wie alt bist du? …   Extremes Deutsch

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.